O mnie

Monika Piętka

Psycholog, Psychotraumatolog


Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami zdobywałam pracując w olsztyńskich instytucjach pomocowych i stowarzyszeniach.
W swojej pracy pomagam dzieciom, młodzieży i dorosłym w radzeniu sobie z doświadczanymi trudnościami.
Ukończyłam 3-stopniowe szkolenie z zakresu Psychotraumatologii, organizowane przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii (wrzesień 2015 r. – marzec 2019 r.).
Ukończyłam także roczne szkolenie z zakresu Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży, organizowane przez Ośrodek Edukacji Psychoanalitycznej w Warszawie.
Dodatkowo biorę udział w innych szkoleniach tematycznych, a moja praca jest poddawana systematycznej superwizji.
Wybrane szkolenia tematyczne i konferencje, w których brałam udział:
  • Szkolenie „Setting w pudełku, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci” organizowane przez Ośrodek Psychoterapii Mały Książę
  • Szkolenie „Akademia Mediacji” organizowane przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
  • Szkolenie „Zaburzenia zachowania u dzieci z doświadczeniem traumy” organizowane przez Pracownię Psychologiczną mgr Beata Kolska-Lach
  • Szkolenie „Dziecko zagrożone krzywdzeniem emocjonalnym w sytuacji rozstania rodziców” organizowane przez Pracownię Psychologiczną mgr Beata Kolska-Lach
  • Szkolenie „Więzi jako czynnik chroniący. Style przywiązania” prowadzone przez dr Teresę Jadczak-Szumiło
  • Szkolenie „Szkoła Pomagania” organizowane przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
  • Konferencja „Trauma i dysocjacja w świetle teorii przywiązania – wskaźniki, diagnoza, terapia” organizowana przez Szkołę Wyższą Ateneum w Gdańsku
  • Konferencja „Resilience – Posttraumatyczny wzrost” organizowana przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku
  • VIII Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” organizowana przez Fundację Dzieci Niczyje w Warszawie