ZESPÓŁ

Monika Piętka

Psycholog, Psychotraumatolog, Psychoterapeuta w trakcie szkolenia


 • Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, specjalizacja psychologia kliniczna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 • Ukończyłam 3-stopniowe (4,5 letnie) szkolenie z zakresu Psychotraumatologii, organizowane przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku.
 • Uczestniczyłam również w  rocznym szkoleniu z zakresu Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży, organizowanym przez Ośrodek Edukacji Psychoanalitycznej w Warszawie
 • Aktualnie jestem w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej, prowadzonego przez PTPP.
 • Dodatkowo brałam i nadal biorę udział w szkoleniach tematycznych, seminariach oraz konferencjach.
 • Jednocześnie szczególnie ważny jest dla mnie fakt, iż swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.
 • Doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej budowałam i w dalszym ciągu buduję, współpracując z instytucjami pomocowymi, stowarzyszeniami oraz służbą zdrowia.
 • Pracuję terapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w oparciu o myślenie psychoanalityczne, które opiera się na założeniu, że w człowieku istnieje nieświadoma warstwa uczuć, myśli czy pragnień, wywierająca wpływ na jego życie. Jedną z myśli przyświecających mojej pracy jest cytat z książki Neville’a Symingtona „Narcyzm. Nowa teoria”:
„Wewnętrzne życie człowieka nie jest czymś danym raz na zawsze – stanowi konstrukcję. W ostatecznym rozrachunku to ja kształtuję własne życie.”
Wybrane szkolenia i konferencje, w których brałam udział:
 • Szkolenie „Setting w pudełku, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci” organizowane przez Ośrodek Psychoterapii Mały Książę
 • Szkolenie „Akademia Mediacji” organizowane przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
 • Szkolenie „Zaburzenia zachowania u dzieci z doświadczeniem traumy” organizowane przez Pracownię Psychologiczną mgr Beata Kolska-Lach
 • Szkolenie „Dziecko zagrożone krzywdzeniem emocjonalnym w sytuacji rozstania rodziców” organizowane przez Pracownię Psychologiczną mgr Beata Kolska-Lach
 • Szkolenie „Więzi jako czynnik chroniący. Style przywiązania” prowadzone przez dr Teresę Jadczak-Szumiło
 • Szkolenie „Szkoła Pomagania” organizowane przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
 • Konferencja „Trauma i dysocjacja w świetle teorii przywiązania – wskaźniki, diagnoza, terapia” organizowana przez Szkołę Wyższą Ateneum w Gdańsku
 • Konferencja „Resilience – Posttraumatyczny wzrost” organizowana przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku
 • VIII Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” organizowana przez Fundację Dzieci Niczyje w Warszawie
 • „Odwrócenie od relacji. Zaburzenia narcystyczne. Psychoanalityczne rozumienie w oparciu o pracę w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w  Krakowie”.

Katarzyna Danielewicz

Psycholog, Psychoterapeuta w trakcie szkolenia


Jestem psychologiem z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Wykształcenie kierunkowe zdobywałam na Uniwersytecie Gdańskim -specjalizacja psychologia sądowa
i patologii społecznych oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu-specjalizacja psychologia kliniczna. Głównym obszarem mojej pracy jest wspieranie oraz terapia dzieci doświadczających różnych form krzywdzenia, a także będących w trudnej sytuacji życiowej.

Pracowałam m.in. w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień, w Domu Dziennego Pobytu Dziecka „Arka”, Centrum Interwencji Caritas oraz opiniowałam w sprawach karnych i rodzinnych z udziałem dzieci.

Z ramienia MZPiTU prowadziłam w olsztyńskich przedszkolach autorski program profilaktyki przemocy seksualnej oraz powołałam Punkt Pomocy Dzieciom Promyk, świadczący pomoc terapeutyczną dzieciom krzywdzonym. Od 5 lat pracuję w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie.

Staram się dbać o rozwój zawodowy i poszerzać wiedzę, którą wykorzystuje w pracy.

wykształcenie:
 • Ukończyłam 3 lata czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychoterapii,
 • Dwuletnie Studium Pomocy Seksuologicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Studium Metod Pracy z Dziećmi Wykorzystywanymi Seksualnie ich Opiekunami i Rodzicami prowadzone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę,
 • Roczny program w zakresie pomocy psychologicznej w koncepcji Gestalt
 • różnorodne szkolenia z zakresu seksuologii, traumy dziecięcej, przemocy i uzależnień w rodzinie.
 • Posiadam uprawnienia realizatora Szkoły dla rodziców
  i wychowawców, bliski jest mi nurt Porozumienia bez Przemocy (NVC).

Swoją pracę poddaję superwizji.

Prywatnie jestem mamą trzech synów, dzięki którym stale się uczę, doświadczam i odkrywam siebie w różnych aspektach wzajemnych relacji.