Oferta

Pracuję terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą, które doświadczają różnego rodzaju trudności emocjonalnych oraz z ich rodzinami.

 

Terapia indywidualna Dzieci i Młodzieży

Terapia indywidualna skierowana do dzieci i młodzieży doświadczających trudności emocjonalnych. W swojej pracy koncentruję się głównie nad obszarem szeroko rozumianych urazów psychicznych, jak na przykład:

  • trauma wczesnodziecięca,
  • trauma relacyjna,
  • trauma związana z jednorazową sytuacją, jak wypadek,
  • przemoc,
  • żałoba,
  • samookaleczenia,
  • etc.

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje mają na celu wstępne ustalenie trudności, potrzeb i oczekiwań, zgłaszającej się osoby.

W zależności od okoliczności mogą koncentrować się na ustaleniu historii życia dziecka oraz sporządzeniu diagnozy potrzeb emocjonalnych, określeniu zaleceń.

 

Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo skierowane jest głównie do rodziców, opiekunów dzieci, doświadczających niepewności czy trudności w relacji z dzieckiem, w kwestiach wychowawczych.

 

Warsztaty psychologiczne

Warsztaty tematyczne do indywidualnego uzgodnienia.